Bij dierenkliniek de Delta zijn we er van overtuigd dat werken volgens “Good Veterinary Practice” (GVP) de enige juiste manier is. Om dit voor u en uw paard te waarborgen, zijn we in eerste instantie zelfkritisch. Ook besteden we tijd aan het bijhouden van actuele literatuur. Zijn we lid van verschillende beroepsorganisaties. En volgen we regelmatig (internationale) nascholingen. Deze nascholing wordt door een onafhankelijke organisatie bijgehouden, zodat het ook voor u inzichtelijk is.

KNMvD – Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
de overkoepelende beroepsorganisatie voor de dierenarts       www.knmvd.nl

GGP – Groep Geneeskunde van het Paard
de beroepsorganisatie voor de paardendierenarts        https://www.knmvd.nl/groepen/paard/

CKRD – Centraal KwaliteitsRegister Dierenartsen
het kwaliteitsregister voor de erkende paardendierenarts   https://www.pe-veterinair.nl/

NVvGP – Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het Paard
vereniging met als doel het waarborgen en bevorderen van de praktische en theoretische kennis met betrekking tot de gebitsverzorging bij de paardachtigen in Nederland.       www.nvvgp.nl

ISELP – International Society of Equine Locomotor Pathology
vereniging met als doel het aanbieden van hedendaagse kennis en technieken rondom het bewegingsapparaat van paarden, om zo de paardendierenarts kreupelheden beter te leren begrijpen en te beheersen.       www.iselp.org