I&R Identificatie en registratieplicht

 In Geen categorie

Per 21 april is de nieuwe “Animal Health Law” van kracht. Deze is erop gericht om verspreiding van dierziekten te voorkomen.  Hiervoor is het nodig een beter inzicht te krijgen in waar dieren zich bevinden. De regels in deze gelden voor paarden, pony’s en paardachtige (zoals ezels en zebra’s), zowel voor professionele als voor hobby-dierhouders. De registratie geldt vanaf het houden van één paard, pony of paard-achtige en wanneer deze 30 dagen en langer gehouden worden.

De houder van een locatie is verplicht om zich in een centrale database (RVO) te registreren en ontvangt dan een UBN. Als een locatie al een UBN-nummer bezit, dan moet er vanaf april aangegeven worden dat er ook paarden op locatie gehouden worden.

De houder van een paard, pony of paardachtige (in vele gevallen de eigenaar) registreert deze bij een paspoort uitgevende instantie, waardoor de gegevens van het dier vervolgens in de Nederlandse centrale database komen.  

Voor meer informatie adviseren we te kijken op de volgende websites: https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen en https://sectorraadpaarden.nl/themas/identificatie-registratie/ Als er verder nog vragen zijn, kunt u het beste direct contact opnemen met de RVO op telefoonnummer:  088-0424747