De zoektocht naar een paard dat goed bij uw wensen en capaciteiten aansluit, is op zijn minst uitdagend te noemen. Indien u zelf geen (doorgewinterde) paardenkenner bent, valt het aan te raden om u tijdens uw zoektocht goed te laten begeleiden door een professional. Denk hierbij aan uw instructeur of manegehouder. Bezoek en (indien van toepassing) berijdt het paard meerdere malen voordat u een besluit neemt. Wanneer uw toekomstige paard voldoet aan al uw eisen, is het verstandig om het paard te laten keuren voordat u tot definitieve koop overgaat.

Klinische keuring

De klinische keuring voeren wij zowel op een door u gewenste locatie als aan de kliniek uit. Indien u kiest voor een eigen locatie is het van belang dat er voldoende ruimte op zowel harde als zachte ondergrond aanwezig is. Overleg hierover kan het eenvoudigst tijdens het telefonisch spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur via 010-5920696. Het klinisch onderzoek begint met de controle van het paspoort van het paard. Vervolgens stelt de dierenarts vragen aan koper en verkoper om een goed beeld van ieders verwachtingen te schetsen en een beeld te krijgen van het niveau van het betreffende paard.

Het onderzoek van het paard begint eerst in rust. Er wordt in een standaard volgorde gekeken naar o.a. de bouw en stand van het paard, de ogen, de luchtwegen, het hart en vaatstelsel, het maagdarmkanaal (inclusief gebit), de geslachtsorganen en het zenuwstelsel. Omdat er over het algemeen veel wordt verwacht van het paard zal een groot deel van de onderzoeken verband houden met het bewegingsapparaat van het paard. Hals, rug en benen worden zorgvuldig bekeken, bevoeld en bewogen. Ook de hoeven van het paard worden aan een inspectie onderworpen.

Hierna begint het dynamisch deel van de keuring. Door de gangen van het paard op verschillende ondergronden in stap, draf en galop te beoordelen en door het uitvoeren van buigproeven, ontstaat een beeld over mogelijke pijnlijkheden/beperkingen in het bewegingsapparaat.

Na de arbeid worden hart en longen nog een keer beluisterd. Tot slot wordt bij iedere keuring bloed afgenomen. Dit bloed wordt door ons minimaal 6 maanden bewaard om eventueel achteraf te kunnen testen op de aanwezigheid van medicatie. Op basis van de bevindingen zal de dierenarts een inschatting maken van de mogelijke risico’s voor het beoogde gebruik van het paard. Het kan ook zijn dat de dierenarts nog aanvullend onderzoek adviseert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scopie van de luchtwegen indien het paard “afwijkende geluiden” laat horen bij inspanning of een echografie in het geval van een zwelling ter hoogte van een pees.

Röntgenologische keuring

Vaak wordt het paard na een positieve aankoopkeuring verder onderzocht door middel van röntgen. Hierbij wordt door middel van een standaard set foto’s gekeken naar gewrichten waar zich de meeste problemen afspelen. Deze standaard set kan worden uitgebreid met aanvullende foto’s. Denk hierbij aan rug en/of halsfoto’s, extra foto’s van de knieën voor het behalen van een PROK-certificaat of van bijzonderheden die tijdens het klinische onderzoek naar voren zijn gekomen.

De röntgenologische keuring bieden wij alleen in de kliniek aan. De röntgenbeelden worden door de dierenarts gescoord en met u besproken. Indien u het paard na aankoop wil verzekeren kan het zo zijn dat de verzekeringsmaatschappij de röntgenopnamen zelf ook nog wil beoordelen.