De hoofdzakelijke reden voor het maken van een maagscopie is verdenking van maagzweren. De symptomen hiervan zijn zeer uiteenlopend. U kunt hierbij denken aan luchtzuigen, knarsetanden, singeldwang, verminderde eetlust en andere meer typische maag/darmproblemen.

De maag van het paard bestaat uit twee delen, waarbij het bovenste deel klierarm is en het onderste klierrijk. Hierdoor zijn er twee typen maagzweren bij het paard te onderscheiden en deze kunnen onafhankelijk of samen voorkomen.  

Het paard zal alvorens het onderzoek moeten vasten en kort van te voren ook moeten dorsten.

Gedurende het onderzoek zal uw paard worden gesedeerd. Met een camera (van meer dan 2 meter lang) kijken we van de keel tot aan het begin van de dunne darm.  U kunt meekijken op een scherm. Er wordt bepaald of er zweren aanwezig zijn en zo ja hoe ernstig (gradatie 0-4) deze zijn. De gekozen behandeling en de duur wordt hierop gebaseerd.