Nieuw bij Dierenkliniek De Delta: de titerbepaling

 In Geen categorie

Als honden of katten eigenaar heeft u er vast al over gehoord: het ‘titeren’ van uw huisdier om te kijken of vaccinatie nodig is. Bij Dierenkliniek De Delta willen wij graag uw dier behandelen volgens de hoogste standaard, dus dat betekent dat we zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde behandelingen uitvoeren. Sinds juli is er vanuit de WSAVA (wereldwijde gezelschapsdieren organisatie) en de KNMvD (Nederlandse dierenartsen organisatie) een richtlijn opgesteld waarbij de titerbepaling onderdeel van het vaccinatieschema kan zijn.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van vaccinaties. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de kans op bijwerkingen zoals een pijnlijke plek of wat verhoging van de lichaamstemperatuur klein is (1 op 3000), en blijkt de kans op overgevoeligheidsreacties na vaccinatie zeer klein (1 op 200.000). Daarentegen biedt vaccinatie natuurlijk als heel belangrijk voordeel dat uw dier beschermd is tegen (ook in Nederland) veel voorkomende ziekten zoals besmettelijke leverziekte, hondenziekte, parvo en de ziekte van Weil.

 

Huidig beleid

Omdat de kans op bijwerkingen zoals beschreven heel klein is en dit risico absoluut opweegt tegen de voordelen van vaccinatie geeft de WSAVA het advies alle huisdieren te vaccineren, maar het vaccineren wel tot het noodzakelijk minimum te beperken. Een aantal jaar geleden zijn we daarom begonnen met het ‘enten op maat’, waarbij jaarlijks gekeken wordt welke vaccinaties uw dier nodig heeft op basis van wetenschappelijk bewijs over de duur van de immuniteit voor elk vaccin. Met de komst van het titeren kan in sommige gevallen het moment van vaccineren voor besmettelijke leverziekte (hepatitis contagiosa), hondenziekte (distemper), parvo en kattenziekte (panleukemie) worden uitgesteld. Voor de ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke hondenhoest en niesziekte is het niet mogelijk een titerbepaling te doen, en gaan we uit van de wetenschappelijk aangetoonde immuniteitsduur van 1 jaar. Het blijft dus belangrijk om jaarlijks met uw huisdier langs te komen voor een gezondheidscontrole en vaccinatie.

 

Hoe werkt titeren?

Als uw hond of kat de basis vaccinaties op (6), 9, 12 weken en 1 jaar leeftijd heeft gehad kunt u ervoor kiezen in plaats van het op maat enten een titerbepaling te laten uitvoeren om te kijken of vaccinatie tegen besmettelijke leverziekte, hondenziekte, parvo of kattenziekte noodzakelijk is. U kunt op elk moment van de week een afspraak maken voor een titerbepaling. Na de gezondheidscontrole en het toedienen van de vaccinatie tegen de ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke hondenhoest of niesziekte, wordt een beetje bloed van uw huisdier afgenomen.  Een keer per week wordt de test uitgevoerd. Als uit de titerbepaling blijkt dat uw huisdier voldoende immuniteit heeft voor eerder genoemde ziekten hoeft de titerbepaling pas na 3 jaar opnieuw uitgevoerd te worden. Als blijkt dat de immuniteit te laag is kunt u terugkomen zodat de vaccinatie gegeven kan worden, dit is kosteloos.

 

Feiten over titeren:

– Titeren is geen vervanging voor vaccinatie. Alleen indien voldoende immuniteit wordt aangetoond tegen de ziekten waar we voor titeren kan worden besloten op dat moment niet te vaccineren. De vaccinatie tegen de ziekte van Weil, besmettelijke hondenhoest en niesziekte moet nog steeds jaarlijks worden herhaald, omdat titeren niet mogelijk is voor deze ziekten en er is aangetoond dat de immuniteit niet langer dan een jaar aanhoudt.

– Titeren is niet goedkoper dan vaccineren. Wij adviseren u om jaarlijks met uw huisdier langs te komen voor een gezondheidscontrole en vaccinatie tegen de ziekte van Weil, besmettelijke hondenhoest of niesziekte. Als u kiest voor een titerbepaling in plaats van enten op maat rekenen wij hier 45 euro voor naast de normale vaccinatieprijs.

– Alleen volwassen dieren komen in aanmerking voor een titerbepaling.  Pups en kittens krijgen de eerste paar weken immuniteit via de moeder mee, zodra deze immuniteit gaat dalen is het erg belangrijk de jonge dieren te vaccineren en daarmee goede bescherming te bieden tegen ziekten, aangezien juist puppies en kittens erg vatbaar zijn.  Op 4 jarige leeftijd zou een hond of kat voor het eerst weer de herhalingsvaccinatie tegen leverziekte, hondenziekte, parvo of kattenziekte krijgen. Nu kan er op dat moment besloten worden een titerbepaling uit te voeren.

 

Kosten:

u betaalt de normale vaccinatieprijs voor de gezondheidscheck en de vaccinaties die jaarlijks gegeven moeten worden.  Aangezien wij enten op maat geven wij één keer in de 3 jaar de vaccinatie tegen besmettelijke leverziekte, hondenziekte, parvo of kattenziekte.

Als u kiest voor een titerbepaling betaalt u hiervoor 45 euro extra, en krijgt uw dier dus niet direct deze vaccinatie.  Mocht uit de test blijken dat uw huisdier dat jaar wel gevaccineerd moet worden, dan zal deze kosteloos gegeven worden.