Privacy beleid

 In Privacy beleid

Beleid privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming Dierenkliniek de Delta

Versie mei 2018

Wat en waarom

Persoonsgegevens die worden verzameld door Dierenkliniek de Delta:

 • Voorletters en achternaam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • SEPA overeenkomst
 • Bij opnamepatiënten en betaalovereenkomsten noteren wij geboortedata

Bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld met het doel om:

 • Te communiceren met personeel, diereigenaren en veehouders, toeleveranciers,
  vertegenwoordigers en overige relaties (zoals doorverwijsklinieken en laboratoria).
 • Facturen te versturen.
 • Bovengenoemde personen op de hoogte te houden over ontwikkelen in onze praktijk en de diergeneeskunde in het algemeen.

Opslag persoonsgegevens

Bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in Animana (pms). Alleen personeel heeft toegang tot Animana middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij als praktijk zullen er zorg voor dragen dat uw gegevens nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld worden.