Binnen onze praktijk zijn er verschillende soorten rundveehouders: hobbyhouders, vleesveehouders en melkveehouders. Al deze veehouders vragen van ons een andere aandacht en zorg voor hun dieren. De dierziekten die bij hun koeien voorkomen zijn echter wel veelal dezelfde.

Bedrijfsbegeleiding

Elk bedrijf met gemiddeld 5 of meer dieren (jong en oud) op jaarbasis is gekoppeld aan een vaste geborgde rundveedierenarts. Bij problemen op het bedrijf is deze dierenarts het eerste aanspreekpunt. Deze dierenarts stelt ook jaarlijks het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan op. Hieronder volgen de namen van alle geborgde rundveedierenartsen met hun uniek dierenarts nummer (UDN) die werkzaam zijn bij Dierenkliniek de Delta:

  • H.W. Wagenaar (Wenno): 924000
  • S.P. Breukelman (Simone): 123469
  • F.G. van Eijk (Frank): 1002451
  • P.H.J.  Kemna (Peter):426004

De bedrijfsbegeleiding die wij bieden varieert van zeer gestructureerd met elke maand een bedrijfsbezoek tot elk kwartaal een bezoek. Tijdens de begeleiding worden vaste werkzaamheden verricht, zoals het onthoornen van kalveren en de vruchtbaarheidsbegeleiding. Natuurlijk is er tijdens deze bezoeken ook ruimte voor het onderzoeken van zieke koeien en het bespreken van de MPR en voorkomende problemen op het bedrijf. Voordeel van de maandelijkse begeleiding is, dat beginnende problemen eerder gesignaleerd kunnen worden en er eerder kan worden ingegrepen. Wanneer wordt gekozen voor maandelijkse begeleiding (met een vaste dag en een vast tijdstip), worden geen voorrijkosten gerekend.

Klantportaal veehouders: https://portal.animana.com/auth/login

Vruchtbaarheid

Bij de vruchtbaarheidsbegeleiding worden koeien aangeboden voor drachtonderzoek, maar ook om te kijken waarom een koe niet tochtig of drachtig wordt. Veel voorkomende problemen die we tijdens het opvoelen en scannen tegenkomen zijn: cystes op de eierstokken, niet actieve eierstokken en vuile baarmoeders. Het tijdig opsporen en behandelen van deze aandoeningen betekent een grotere kans op drachtigheid en het verkorten van de tussenkalftijd.

Onthoornen

In de praktijk worden ons regelmatig kalveren aangeboden voor onthoornen die ouder dan 2 maanden zijn. Dit geeft niet alleen problemen met de ingreep (grotere hoornbasis dus lastiger onthoornen en minder mooie resultaten), maar is bovendien verboden. Kalveren mogen onthoornd worden met een onthoornapparaat tot de leeftijd van twee maanden. De veehouder is verantwoordelijk voor het aanbieden van kalveren van de juiste leeftijd. Vanaf zes maanden leeftijd mag er onthoornd worden met een draadzaag. Onthoornen is enkel toegestaan onder lokale verdoving.  Omdat de ingreep niet met onnodig lijden gepaard mag gaan, vinden wij dat het toedienen van langdurige pijnstiller (Novem) gewenst is.  De laatste tijd horen we dat er wordt gecontroleerd op het goed uitvoeren van het onthoornen. Niet alleen de veehouder, maar ook de veearts is strafbaar wanneer het onthoornen (met onthoornapparaat) op te hoge leeftijd wordt gedaan. Hier wordt momenteel streng op gecontroleerd en bij overtreding worden er zware boetes uitgedeeld aan zowel de veehouder als de veearts. Daarom is het belangrijk om niet te lang te wachten met het laten onthoornen van uw kalveren. Te oude kalveren zullen door ons geweigerd worden!

Het behandelen van zieke dieren

Natuurlijk worden de koeien, ondanks de preventieve zorg, nog wel eens ziek of wil de geboorte van een kalf niet vlotten. Daarom is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een rundveedierenarts beschikbaar.

Aanmelden visites

Visites die dezelfde dag nog gedaan moeten worden, moeten tussen 8 en 9 uur doorgebeld worden. Wanneer er na 9 uur een visite wordt doorgegeven, wordt een ander visitetarief gehanteerd.

Aanmelden bestellingen

Wanneer u medicijnen nodig heeft voor uw dieren, kunt u dit ook tussen 8 en 9 uur (tijdens het telefonisch spreekuur) doorgeven. Deze bestelling wordt dan dezelfde dag bij u afgeleverd (mits op voorraad). Wanneer u na 9 uur belt voor medicijnen worden deze de volgende dag langs gebracht.  Vriendelijk verzoek om goed in de medicijnkast te kijken alvorens te bestellen. Dit voorkomt dat wij 3 keer in de week voor 1 product langs moeten komen.