Speciaal bericht voor de schapen- en geitenhouders!

 In Geen categorie

Het voorjaar, het lijkt met deze temperaturen ver weg.  Maar de eerste lammetjes worden her en der al geboren.  Het moment om u erop te attenderen dat lammetjes erg gevoelig zijn voor ziektes veroorzaakt door de clostridium bacterie (veroorzaker van o.a. “het Bloed” en zomerlongonsteking). Gelukkig kunnen de lammetjes hier tegen beschermd worden. Dit kan door het drachtige moederdier 4-6 weken voor het aflammeren te vaccineren (indien het een eerste vaccinatie betreft, dient de vaccinatie 4 weken later te worden herhaald). Zo komen er veel antistoffen in de biest terecht, de antistoffen worden vervolgens door het lam opgenomen in de eerste uren na de geboorte. Deze antistoffen zorgen ervoor dat de lammeren zo goed mogelijk beschermd zijn tegen de bovengenoemde ziektes.

Al jarenlang blijkt dit een zeer effectieve enting! Maar niet alleen de lammeren kunnen deze ziektes krijgen, ook de volwassen dieren lopen een risico, niet drachtige schapen en geiten hebben dus zeker ook profijt van deze vaccinatie.  Meer informatie, of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact op met onze praktijk.