Update Blauwtong Vaccins

 In Geen categorie

De blauwtonguitbraak van vorig jaar heeft in het najaar in een groot deel van Nederland ernstige gevolgen gehad. In de winter is dit weer rustig geweest, maar de verwachting van de experts is dat het met het mooiere weer heftig terug zal komen. Gelukkig is er nu een vaccin goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Wij zijn hier erg blij mee en hopen met dit vaccin veel dierenleed te kunnen voorkomen.

Het vaccin heet Syvazul BTV3 van Laboratorias Syva. Het vaccin is beschikbaar voor schapen en runderen, voor andere dieren (zoals geiten en alpaca’s) is de werkzaamheid niet onderzocht.

Schapen vanaf 3 maanden leeftijd kunnen worden gevaccineerd. Schapen krijgen een eenmalige dosis van 2 ml toegediend door de dierenarts. Na een jaar moet er een booster vaccinatie plaatsvinden. Vier weken na de vaccinatie zijn de dieren beschermd tegen de ernstige gevolgen van blauwtong. De meeste lammeren zijn nu nog geen 3 maanden oud. Houdt u er dus rekening mee dat de lammeren later in het seizoen dezelfde vaccinatie dienen te krijgen. 

Koeien dienen tweemaal een vaccinatie van 4 ml te krijgen, met 3 weken tussentijd. Hierna is de vaccinatie eenmaal per jaar. Kalveren vanaf 2 maanden leeftijd kunnen worden gevaccineerd. Van de vaccinatie kunnen de dieren licht verhoogde lichaamstemperatuur en zwelling op de prikplek krijgen, maar de bijwerkingen zijn bij dit soort vaccins vaak beperkt.

De vaccinaties zijn door ons besteld en zullen dus op korte termijn beschikbaar komen (mogelijk de eerste week van mei al). Wilt u uw dieren laten vaccineren, stuurt u dan een mail naar info@dierenkliniekdedelta.nl. Vermeldt u hierbij de volgende gegevens:

Uw naam, en woonadres
Telefoonnummer
Adres waar de dieren gevaccineerd dienen te worden
Welke diersoort en de aantallen per diersoort afzonderlijk

Wanneer u deze gegevens heeft doorgestuurd bent u aangemeld voor de vaccinatie. Wij nemen dan contact met u op om af te stemmen wanneer we bij u terecht kunnen. Dit zullen wij doen op het moment dat wij het vaccin geleverd hebben gekregen.

Zoals u zult begrijpen is er enorm veel belangstelling voor de vaccinatie. Wij hebben het daardoor erg druk en waarderen het als u de vaccinatie goed wilt voorbereiden door ervoor te zorgen dat de te vaccineren dieren netjes zijn opgesloten en/of vastgezet op het moment dat wij bij u langskomen. Op die manier kunnen wij veel dieren binnen afzienbare tijd beschermen in ons praktijkgebied.