West Nijl virus (WNV)


Op 16 september 2020 is het WNV voor het eerst in NL door het RIVM gemeld. Wij zien het als onze taak
om u te informeren over het verloop van het WNV. Het WNV wordt door vogels op zoogdieren
overdragen door de beet van verschillende soorten muggen. Paarden en mensen zijn gevoelig voor
infectie door het virus. Er is dus geen overdracht van paard op paard of van paard op mens.

Ziekteverloop

Het virus verspreidt zich via de bloedbaan naar de hersenen en het ruggenmerg,
waardoor (neurologische) symptomen kunnen ontstaan. Een onbeschermd paard (en mens) loopt een risico op het krijgen van het WNV, voornamelijk in het muggenseizoen. De tijd tussen de besmetting en de eerste symptomen (de incubatietijd) is 2 – 15 dagen. De eerste symptomen zijn (milde) koorts, sloomheid en geen eetlust. Vervolgens kunnen er neurologische symptomen optreden zoals ongecoördineerd (atactisch) en/of doelloos lopen,
slikproblemen, dringen, abnormaal gedrag, spiertrillingen en als de ataxie verergert kan het paard
volledig paralytisch (verlamd) worden.


Bij verdenking van het virus is de dierenarts verplicht dit te melden bij de nVWA, waarbij ook de
vaccinatiestatus van het paard doorgegeven moet worden. De diagnose wordt bevestigd door het
aantonen van antilichamen en/of een PCR test in bloed en/of liquor (hersenruggenmergsvocht). Er is
geen specifieke behandeling tegen het virus. Er kan alleen ondersteunend behandeld worden.
Volledig herstel kan maanden duren en bij ernstige verschijnselen kan opname in een kliniek nodig
zijn. Helaas komt blijvende schade ook voor en moet er uiteindelijk gekozen worden voor euthanasie.

Preventie

Uw paard beschermen tegen het WNV kan door middel van een vaccinatie. De vaccinatie bestaat uit
twee basis vaccinaties, hier moet drie tot vijf weken tussen zitten. Drie weken na de tweede basis
vaccinatie is er een goede bescherming. Hierna dient de vaccinatie ieder voorjaar voor de start van
het muggenseizoen te worden herhaald, dan is de bescherming in de zomer en nazomer optimaal.
Preventief kunnen de paarden beschermd worden tegen muggenbeten door bijvoorbeeld
insectendekens te gebruiken en het plaatsen van een ventilator op stal. De broedplaatsen van
muggen, zoals stilstaand water in emmers en dakgoten, dienen ook beperkt te worden. Zorg tevens
dat de paarden tijdens schemer in de ochtend en avond op stal staan, dan zijn de muggen het meest
actief.

Meer informatie? Bel op het telefonisch spreekuur met een van onze artsen of lees meer op de onderstaande website:

Link: https://www.my-msd-animal-health.nl/paardeneigenaar/vaccineren/west-nile/