Onder inwendige ziekten verstaan we alle aandoeningen die betrekking hebben op de organen van het paard, zoals hart, longen, lever, nieren en darmen. Daarnaast vallen ook neurologische aandoeningen zoals hersen- of zenuwproblemen onder de inwendige ziekten.

Uiteraard begint elk onderzoek met een lichamelijk onderzoek. Daarnaast beschikken wij over verschillende aanvullende diagnostische mogelijkheden. Zo hebben wij een uitgebreid inpandig laboratorium waar bloedonderzoek, mestonderzoek en urine onderzoek uitgevoerd kunnen worden. Doordat wij veel onderzoek op de kliniek uit kunnen voeren zijn de resultaten vaak dezelfde dag al bekend. Daarnaast beschikken wij over een echoapparaat, een maagscoop en een scope voor het uitvoeren van voorste luchtweg scopieën en kunnen wij longspoelingen en longdrukmetingen doen.

Voor patiënten die intensievere zorg nodig hebben (zoals infuustherapie) of in de gaten gehouden moeten worden, beschikken wij over een aantal paardenboxen waar de paarden tijdelijk opgenomen kunnen worden.

Lees hier meer over het maken van een maagscopie.